During CSSC BOLTS

Ms. (Gay) Universe 2011
Question and Answer portion

Roie: If you’re trapped in an island, what trap you will use?
JM (contestant): Kung mahuhulog man lang ako sa isang bitag, pipiliin kong mahulog sa’yo…

  1. sugarcoatedrealities reblogged this from r013 and added:
    Eh sa talagang natawa ako sa sagot ng contestant eh. LOL
  2. sugarcoatedrealities said: FTW! :))
  3. r013 posted this